Dopasuj rozmiar czcionki

Dożynki Gminne w Gulczu - 25 Sierpnia 2019

 
 
ŚWIĘTO PLONÓW W GMINIE WIELEŃ - GULCZ 2019
W podziękowaniu za rolniczy trud i tegoroczne plony !
 
 
            Święto Plonów Gminy Wieleń obchodzono na terenie sołectwa Gulcz. Uroczystości dożynkowe odbyły się 25 sierpnia 2019 roku. Rozpoczęły się Mszą Św. w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gulczu, której przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Drobiński. Homilię wygłosił ks. wikariusz Maciej Stawski. Dziękowano za tegoroczne plony i wspólnie modlono się o potrzebne łaski i pomyślność dla rolników, ogrodników, sadowników, pszczelarzy, ich rodzin oraz wszystkich przybyłych na obchody. Uroczysty, barwny korowód dożynkowy prowadzony przez wieleńską Orkiestrę Dętą dotarł z kościoła na plac dożynkowy. W korowodzie uczestniczyły Poczty Sztandarowe, młodzież ubrana w stroje ludowe i zespół „Guleckie Szprychy”, delegacje niosące wieńce dożynkowe, a także zaproszeni goście i mieszkańcy Gminy Wieleń i okolic. Na powitanie Orkiestra Dęta działająca przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Wieleniu zaprezentowała koncert muzyki ludowej.
 
            W uroczystościach brali udział zaproszeni goście: Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk, Zastępca Burmistrza Jan Graczyk, Skarbnik Gminy Agnieszka Gapska, dyrektorzy i kierownicy jednostek oraz zakładów budżetowych, w tym dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy. Udział wzięli parlamentarzyści, m.in. Poseł RP z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszyk. Przybyli także: wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski, Komendant Powiatowy Policji insp. Piotr Ryżek, Komendant Komisariatu Policji w Wieleniu asp. sztab. Marcin Skotarczyk, Radni Rady Miejskiej w Wieleniu oraz Radni Rady Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego. Uroczystego otwarcia Dożynek Gminnych w Gulczu dokonał sołtys wsi Gulcz Arkadiusz Gorączka i zaprosił na scenę panią Burmistrz Wielenia Elżbietę Rybarczyk, prosząc o powitanie gości i wystąpienie okolicznościowe.
 
           
Gospodarzami Dożynek Gminnych w Gulczu byli Państwo Aleksandra Tomczak z Gulcza oraz Pan Damian Duhr z Wrzeszczyny.
 
            Program obchodów Gminnego Święta Plonów w części obrzędowej, jak i artystycznej zaprezentowała młodzież z Gulcza oraz członkinie zespołu tanecznego "Guleckie Szprychy". Autorem programu oraz reżyserem całego spektaklu była Danuta Koleśniak- instruktor tańca. Pani Burmistrz osobiście podziękowała pani Danucie Koleśniak za owocną współpracę na niwie kultury.
            Po zakończeniu części obrzędowej oraz artystycznej głos zabrali zaproszeni goście, m.in. Poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk, Radny Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz Prezes Powiatowego Koła PSL Tadeusz Teterus, Radny Powiatu oraz Prezes Związku Kółek i Organizacji Rolniczych Janusz Białoskórski. W imieniu posłanki na Sejm RP Marii Małgorzaty Janyski głos zabrał Radny Powiatu Jacek Klimaszewski. Wystąpił także Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski. Wszyscy występujący z należną atencją dziękowali za trudy pracy na roli, zebrane plany oraz aby mimo dotkliwych skutków tegorocznej suszy chleba powszedniego na stołach nie zabrakło. 
 
            Kolejnym punktem programu było ogłoszenie wyników konkursów gminnych. Jako pierwszy został rozstrzygnięty konkurs pt. „Piękna wieś dziełem jej mieszkańców”. Oceny dokonywano w trzech kategoriach: domy jednorodzinne, zagrody wiejskie oraz wsie. Przewodniczącym komisji był Jacek Duczyński, a członkami: Grzegorz Sielatycki, Bożena Stankiewicz oraz Klaudia Trafas. Oto wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach:
1. Kategoria Domy Jednorodzinne
I miejsce - Danuta i Wiesław Haręża z Dzierżążna Wielkiego
II miejsce -Małgorzata i Remigiusz Tromscy z Gulcza
II miejsce- Teresa i Teofil Matuszczakowie z Roska
III miejsce- Danuta i Zbigniew Kwiatkowscy z Folsztyna
2. Kategoria Zagrody Wiejskie:
I miejsce- Aldona i Jerzy Mądrawscy z Folsztyna
II miejsce- Renata i Remigiusz Szukałowie z Gulcza Wybudowanie
3. Kategoria Cała Wieś:
I miejsce- Mężyk
II miejsce- Wrzeszczyna.
Symboliczne czeki będące nagrodami w konkursie wręczyła laureatom Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk wraz z przewodniczącym komisji konkursowej Jackiem Duczyńskim.
 
Następnie zakończyła prace komisja oceniająca wieńce dożynkowe w ramach konkursu na „Najładniejszy wieniec dożynkowy”.
Przewodniczącą komisji konkursowej była Agnieszka Placha, w komisji pracowali: Bożena Stankiewicz, Jacek Duczyński, Henryk Helak oraz Bronisława Grencel.
W wyniku oceny wieńców przyznano następujące miejsca:
I miejsce- Żywy Różaniec Marianowo- Herburtowo
II miejsce- Koło Gospodyń Wiejskich w Rosku
III miejsce- Koło Gospodyń Wiejskich w Nowych Dworach
Następnie zostały przyznane wyróżnienia:
- Koło Gospodyń Wiejskich w Mężyku
- Żywy Różaniec Rosko
- Koło Gospodyń Wiejskich w Gulczu
- Sołectwo Mężyk z Anią i Patrycją
- Młodzież z Gulcza.
Symboliczne czeki laureatom wręczała Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk wraz z przewodniczącą komisji konkursowej Agnieszką Placha.
 
Podczas imprezy wielką niespodziankę sprawili przyjaciele sołtysa Gulcza, członkowie Obornickiego Stowarzyszenia Lotniczego, którzy uświetnili Dożynki Gminne wykonując rundę honorową w formie przelotu nad okolicą. Można było też zobaczyć motolotnie z bliska i porozmawiać z przybyłymi lotnikami oraz za opłatą skorzystać z przelotu.
 
Po rozstrzygnięciu gminnych konkursów nadszedł czas na muzykę. Jako pierwszy zaprezentował się zespół GOOD STAFF z Poznania, który przedstawił ludowo-folkową aranżację pieśni renesansowych. Muzycy ubrani w historyczne stroje wprowadzili słuchaczy w nostalgiczny nastrój minionych czasów.
 
Gwiazdą Dożynek Gminnych w Gulczu był zespół ABBA Stars. Muzycy scen krakowskich, realizujący program koncertu znanego, szwedzkiego zespołu ABBA, zaprezentowali się wyśmienicie. Żywiołowy koncert tryskający energią porwał do tańca całą zebraną społeczność. Zespół bisował wiele razy. Po koncercie rozpoczęła się zabawa taneczna z zespołem "AKT" z Wielenia, która trwała do późnych godzin nocnych.
 
W organizację Dożynek Gminnych włączył się Komitet Organizacyjny, w którego skład weszli: Rada Sołecka wsi Gulcz, Zespół "Guleckie Szprychy", Koło Gospodyń Wiejskich, Urząd Miejski w Wieleniu oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu z panią dyrektor Alicją Adamczyk na czele.
 
 
 
 
„Serdecznie dziękuję w imieniu Samorządu Gminy Wieleń za zaangażowanie społeczne i trud włożony w przygotowanie tegorocznych Gminnych Dożynek w Gulczu. Dożynki to przede wszystkim święto obchodzone na zakończenie żniw i prac polowych, które w tym roku były wyjątkowo trudne w związku z panującą suszą. Tym bardziej dziękujemy rolnikom za ich ciężką, pełną poświęcenia pracę.” - powiedziała Elżbieta Rybarczyk Burmistrz Wielenia 
 
 
Organizatorzy dziękują za wsparcie sponsorom oraz mieszkańcom Miasta i Gminy Wieleń za liczne przybycie na "Dożynki Gminne - Gulcz A.D. 2019". 
 
M-GOK, UM Wieleń
Tekst: Marek Doczekalski, Anna Szwajcer, Hanna Forbrich
Fot. Beata Lewandowska, Remigiusz Wojtera
 

KLIMATY ŁAGODNE - 20.03.2020 MGOK WIELEŃ

ZAŁĄCZNIKI + KARTA ZGŁOSZENIA

Ognisko Muzyczne