Dopasuj rozmiar czcionki

Granty kulturalne rozdane

 Granty kulturalne rozdane

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu po raz kolejny postanowił oddać kulturę w ręce ludzi ogłaszając konkurs na inicjatywy kulturalne mieszkańców miasta i gminy Wieleń „Zmieniaj swoje miejsce”.

Konkurs jest bezpośrednią kontynuacją programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury a realizowanego przez M-GOK w Wieleniu w ubiegłym roku. Wówczas siedmiu autorów zwycięskich wniosków w okresie letnio-jesiennym urzeczywistniało swoje inicjatywy. Jednym z najważniejszych elementów owego przedsięwzięcia było sporządzenie diagnozy potrzeb i kompetencji kulturalnych mieszkańców gminy Wieleń, z której raport nakreślił pole działania nie tylko ośrodka kultury, ale również wszystkich inicjatyw oddolnych. Konkurs „Zmieniaj swoje miejsce”, nad których patronat objęła Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk, zakłada współpracę z wynikami diagnozy, aby skutecznie ożywić życie kulturalne na terenie miasta i gminy Wieleń.

Tym razem pieniądze przekazane przez Gminę Wieleń pozwolą zwycięzcom zrealizować zgłoszone pomysły. Na konkurs wpłynęło szesnaście wniosków. Komisja, w skład której weszli Krystyna Heppner, Alicja Adamczyk, Grażyna Woźniak, Janina Żytkiewicz oraz Jacek Duczyński, odrzuciła pięć z nich, które okazały się niezgodne z regulaminem. Pozostałe jedenaście zakwalifikowano do realizacji. 

W tym roku jednym z głównych kryteriów oceny nadesłanych wniosków był wpływ planowanych inicjatyw na rozwój przestrzeni miejskiej i wiejskich. Zachęcano uczestników do zbudowania prostych punktów małej infrastruktury, np. do postawienia ławek, stołów, posadzenia kwiatów, itp. Zwycięzcy konkursu w dużej mierze spełnili ten warunek. 

W Wieleniu grupa inicjatorów, wśród których znaleźni się Andrzej i Dariusz Kina, Marek Bagrowski oraz Marcin Rychlik realizować będzie projekt polegający na odnowie miejsca zwanego „Grabówką” mieszczącego się na północnej stronie Wielenia. Zaś Klub Seniora „W kwiecie wieku” postawi w parku przy Ośrodku Kultury „Strzelnica” szachy plenerowe zachęcając młodszych i starszych do uczestnictwa w spotkaniach z tzw. „żywymi szachami”. Joanna Kmieć-Kubiak wraz z bratem Przemysławem dzięki pieniądzom zdobytym w konkursie rozwijają znaną już w Polsce akcję „Ośmiorniczki dla wcześniaków” zapraszając do współpracy wszystkich umiejących dziergać i szydełkować. 

Wiele inicjatyw będzie też miało miejsce na terenie całej gminy. W Dzierżążnie Wielkim Grupa Odnowy Wsi zrealizuje projekt „Przystanek Dzierżążno”, a w Gulczu grupa inicjatorów obsadzi wieś tujami. Koło Pszczelarzy w Miałach zgłosiło do konkursu projekt o nazwie „Św. Ambroży, chroń nas i nasze pasieki” związany z rozwojem pszczelarstwa. Rosko zaś przystępuje do wykonania dwóch przedsięwzięć: „Piknikowy zakątek” polegającego na wyposażeniu znanego w Rosku miejsca spotkań w stoły i ławki (inicjatywą zajmuje się Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Dynia”) oraz „Kulinarne dziedzictwo Roska”, w którym Koło Gospodyń Wiejskich stawia na odkrywanie tradycyjnych lokalnych potraw. Życie kulturalne w Miałach również wzbogacą dwa wydarzenia – jedno związane z teatrem dla dzieci zgłoszone do konkursu przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Miałach i drugie polegające na poprawie wizerunku wsi, nad którym pieczę sprawuje Rada Sołecka. Ostatnią inicjatywą, która otrzymała wsparcie jest pomysł Koła Gospodyń Wiejskich z Wrzeszczyny, zakładający powstanie wspólnego miejsca służącego rozgrywkom szachowym. 

Na inicjatywy te przeznaczono od 1.500 do 3.000 złotych, a będę się one odbywały w okresie od lipca do października. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu zachęca gorąco do śledzenia wyników tychże inicjatyw i udziału we wszystkich przedsięwzięciach. 

Martyna Drab

koordynatorka konkursu

M-GOK Wieleń

 

Zajęcia wakacyjne na Hali Sportowo-Widowiskowej w Wieleniu

 

Bezpieczne wakacje z Kulturą - lipiec 2020 r.