Dopasuj rozmiar czcionki

Inicjatywy konkursu Zmieniaj swoje miejsce zrealizowane!

 Inicjatywy konkursu „Zmieniaj swoje miejsce” zrealizowane!

 

Właśnie zakończyły się realizacje inicjatyw społeczno-kulturalnych odbywających się w ramach konkursu „Zmieniaj swoje miejsce” organizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury a finansowanym ze środków budżetowych gminy Wieleń. 

W okresie od sierpnia do października jedenaście grup inicjatywnych wdrażało projekty zgłoszone w toku konkursu. Miały one na celu głównie poprawę wizerunku miasta i gminy poprzez wprowadzenie do niego elementów małej infrastruktury, takich jak ławki, stoły, wiaty, zieleń i inne elementy ozdobne. 

Skwerki, parki i miejsca wspólne powstały w Dzierżążnie Wielkim, Rosku, Miałach, Wieleniu i we Wrzeszczynie. W Miałach (projekt pn. „Park – nasz wspólny skarb”) i Rosku („Piknikowy zakątek”) utworzono miejsca służące wspólnemu spędzaniu czasu wyposażone w ławki, stoły, altanki, palenisko oraz obsadzono je zielenią. Podobnie w Dzierżążnie Wielkim Grupa Odnowy Wsi według swojego projektu pt. „Przystanek Dzierżążno” doposażyła amfiteatr nad brzegiem jeziora w miejsce do grillowania i miejsca do siedzenia. W taki sam sposób rozwinięto w Wieleniu miejsce znane jako „Grabówka”. Stanęła tam niewielka scenka służąca wspólnemu biesiadowaniu, wykonano i zawieszono napis z nazwą miejsca oraz ławy z drewnianych bel. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Miałach ponadto zrealizowało projekt pt. „Teatr dla dzieci - plenerowy” stawiając scenę i widownię teatru plenerowego. W Gulczu natomiast grupa inicjatorów obsadziła tujami cały obszar boiska sportowego – w projekt ten zaangażowana była duża grupa osób z Gulcza i Mikołajewa oraz sponsorzy, którzy pomogli w zakupie elementów nieprzewidzianych w projekcie.

Ciekawym rozwinięciem idei spędzania wolnego czasu i integracji społecznej poprzez budowanie miejsc wspólnych okazały się dwa projekty: „Od przedszkola do seniora – szachy w zielonej strefie Wrzeszczyny” zgłoszony przez KGW we Wrzeszczynie oraz „Szachy plenerowe dla aktywnych” realizowany przez Klub Seniora „W kwiecie wieku” w Wieleniu. Pierwszy z owych projektów powołał do życia miejsce służące rozgrywkom szachowym w standardowym wydaniu – zakupiono plenerową szachownicę wraz z siedzeniami oraz posadzono sadzonki rabarbaru (znaku rozpoznawczego Wrzeszczyny). Natomiast szachy, które powstały w parku przy Ośrodku Kultury „Strzelnica” w Wieleniu zakładają rozgrywki szachowe na skalę XXL. Powstała tam szachownica z polami o wymiarach 85x85 cm z figurami o maksymalnej wysokości 1,5 metra ma na celu zainteresować tą ciekawą dyscypliny całe rodziny i grupy chcące w wyjątkowy sposób spędzić czas. 

Trzy ostatnie projekty nie były związane z budową małej infrastruktury, ale konstruowały wizerunek gminy poprzez wdrażanie inicjatyw, które zapulsowały najbardziej na rzecz budowania pozytywnych relacji społecznych. Tak też Koło Gospodyń Wiejskich w Rosku zrealizowało zadanie pod nazwą „Kulinarne dziedzictwo Roska”, którego jednym z elementów było wspólne gotowanie potraw rodzimych dla Roska, a całość zaowocowała wydaniem broszury z wypracowanymi i zebranymi przez uczestniczki projektu przepisami. 

Podobny wymiar miał projekt Koła Pszczelarzy w Wieleniu pt. „Św. Ambroży chroń nas i nasze pasieki”, który zadziałał na rzecz poszerzania wiedzy na temat pszczelarstwa, pszczół i miodu poprzez organizację Regionalnego Dnia Pszczelarza, podczas którego świętowano też 135. rocznicę powstania Koła Pszczelarzy. 

Ostatnia inicjatywa „Ośmiorniczki dla wcześniaków” zapoczątkowana przez Joannę Kmieć-Kubiak z Wielenia, obiegła już całą Polskę, ale pieniądze pozyskane dzięki konkursowi „Zmieniaj swoje miejsce” pomogły nie tylko w wykonaniu nowych ośmiorniczek, ale zapoznały mieszkańców miasta i gminy z problemem wcześniactwa u dzieci i tym, jak w prosty i ciekawy sposób postanowiono sobie z tym poradzić. 

Efekty wszystkich inicjatyw są niezwykle widoczne i służyć będą zarówno inicjatorom, jak i członkom lokalnej społeczności. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wieleniu, który konkurs realizował pod patronatem Burmistrza Wielenia Elżbiety Rybarczyk, po raz kolejny udało się pozyskać grupę ludzi kreatywnych, którym nie jest obojętne pobudzanie życia kulturalno-społecznego w gminie. Ośrodek Kultury realizuje w ten sposób swoją strategię polegającą nie tylko na tym, aby animować życie kulturalne, ale również zachęcać do tego innych, którzy pozornie nie mają ku temu narzędzi, pomagać w realizacji inicjatyw oddolnych i wspierać ich twórców tak finansowo jak i merytorycznie. 

Na poszczególne inicjatywy przeznaczono od 1.500 do 3.000 złotych, co dało łączną kwotę 30.000 tysięcy złotych. Pojedyncza kwota może okazać się nieatrakcyjna, ale sukces inicjatorów tegorocznych projektów potwierdza, że nawet za taką kwotę jest możliwe stworzenie czegoś trwałego, ciekawego i pożytecznego.

Już dzisiaj M-GOK zachęca do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.

 

Martyna Drab

koordynatorka konkursu

M-GOK Wieleń

 
Projekt "Szachy w Zielonej strefie Wrzeszczyny"
Projekt "Szachy w Zielonej strefie Wrzeszczyny"
Projekt "Szachy w Zielonej strefie Wrzeszczyny"
"O?miorniczki dla wcze?niaków"
"O?miorniczki dla wcze?niaków"
"O?miorniczki dla wcze?niaków"
"O?miorniczki dla wcze?niaków"
"Kulinarne dziedzictwo Roska"
"Kulinarne dziedzictwo Roska"
"Kulinarne dziedzictwo Roska"
"Kulinarne dziedzictwo Roska"
"Kulinarne dziedzictwo Roska"
"Tuje wokó? nas" - Gulcz
"Tuje wokó? nas" - Gulcz
"Tuje wokó? nas" - Gulcz
"Tuje wokó? nas" - Gulcz
Projekt "Szachy w Zielonej strefie Wrzeszczyny"
Projekt "Szachy w Zielonej strefie Wrzeszczyny"
Projekt "Szachy w Zielonej strefie Wrzeszczyny"
Projekt "Szachy w Zielonej strefie Wrzeszczyny"
Projekt "Szachy w Zielonej strefie Wrzeszczyny"
Projekt "Szachy w Zielonej strefie Wrzeszczyny"
Projekt "Szachy w Zielonej strefie Wrzeszczyny"
Projekt "Szachy w Zielonej strefie Wrzeszczyny"
Projekt "Szachy w Zielonej strefie Wrzeszczyny"
Projekt "Szachy w Zielonej strefie Wrzeszczyny"
Projekt "Szachy w Zielonej strefie Wrzeszczyny"
Projekt "Szachy w Zielonej strefie Wrzeszczyny"
Projekt "Szachy w Zielonej strefie Wrzeszczyny"
Projekt "Szachy w Zielonej strefie Wrzeszczyny"
Projekt "Szachy w Zielonej strefie Wrzeszczyny"
Projekt "Szachy w Zielonej strefie Wrzeszczyny"
Projekt "Szachy w Zielonej strefie Wrzeszczyny"
"Tuje wokó? nas" - Gulcz
"Tuje wokó? nas" - Gulcz
"Piknikowy zak?tek" - Rosko
"Piknikowy zak?tek" - Rosko
"Piknikowy zak?tek" - Rosko
"Piknikowy zak?tek" - Rosko
"Piknikowy zak?tek" - Rosko
"Piknikowy zak?tek" - Rosko
"Piknikowy zak?tek" - Rosko
"Piknikowy zak?tek" - Rosko
"Piknikowy zak?tek" - Rosko
"Piknikowy zak?tek" - Rosko
"Przystanek Dzier???no"
"Przystanek Dzier???no"
"Przystanek Dzier???no"
"?w. Ambro?y chro? nas i nasze pasieki!"
"?w. Ambro?y chro? nas i nasze pasieki!"
"Piknikowy zak?tek" - Rosko
"Grabówka miejscem spotka?" - Wiele?
"Tuje wokó? nas" - Gulcz
"Tuje wokó? nas" - Gulcz
"Tuje wokó? nas" - Gulcz
"Tuje wokó? nas" - Gulcz
"Tuje wokó? nas" - Gulcz
"Tuje wokó? nas" - Gulcz
"Tuje wokó? nas" - Gulcz
"Tuje wokó? nas" - Gulcz
"Tuje wokó? nas" - Gulcz
"Tuje wokó? nas" - Gulcz
"Tuje wokó? nas" - Gulcz
"Grabówka miejscem spotka?" - Wiele?
"Grabówka miejscem spotka?" - Wiele?
"Grabówka miejscem spotka?" - Wiele?
"Grabówka miejscem spotka?" - Wiele?
"?w. Ambro?y chro? nas i nasze pasieki!"

Zajęcia wakacyjne na Hali Sportowo-Widowiskowej w Wieleniu

 

Bezpieczne wakacje z Kulturą - lipiec 2020 r.