Dopasuj rozmiar czcionki

IZBA PAMIĘCI CZEKA NA MIESZKAŃCÓW

 IZBA PAMIĘCI CZEKA NA MIESZKAŃCÓW

 

Od nowego roku mieszkańcy miasta, gminy i okolic będą mogli przekazywać historyczne pamiątki i eksponaty do Izby Pamięci Ziemi Wieleńskiej w Wieleniu. Powstała jednostka pozwoli zgromadzić rozproszone w terenie zbiory, których ekspozycja wpłynie na poszanowanie pamięci o Naszej Małej Ojczyźnie.

Samorząd Miasta i Gminy Wieleń podejmując decyzję o ponownym utworzeniu Izby Pamięci Ziemi Wieleńskiej w Wieleniu, która w przeszłości pod nazwą Muzeum Ziemi Wieleńskiej funkcjonowała w strukturach Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu, odpowiada na zapotrzebowanie sygnalizowane przez lokalną społeczność oraz zainteresowane stowarzyszenia. Realizacja tego przedsięwzięcia wymaga odpowiedniej logistyki i reorganizacji  przy współpracy jednostek oświaty i kultury. W związku z powyższym Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk zainicjowała spotkanie organizacyjne podmiotów biorących udział w realizacji zadania. Spotkanie odbyło się 1 grudnia bieżącego roku i udział w nim wzięli: Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk, Sekretarz Gminy Wieleń Krystyna Heppner, Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu Alicja Adamczyk, Dyrektor Samorządowej Administracji Oświatowej Przemysław Grześkowiak oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wieleniu Marek Doczekalski. Izba Pamięci zostanie uruchomiona w rotundzie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy, w budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieleniu - Eksponaty można będzie przekazywać od 01.01.2017 r. - mówi Marek Doczekalski – opiekun Izby Pamięci Ziemi Wieleńskiej w Wieleniu. -  Oczekujemy na każdy rodzaj historycznych eksponatów bez względu na ich podział i charakter. - Następnie po dokonaniu odpowiedniej segregacji będziemy organizowali tematyczne wystawy. W grudniu przygotujemy się do przyjęcia zbiorów, aby warunki przechowywania i udostępniania zasobów były jak najlepsze. - Izba Ziemi Wieleńskiej przyczyni się do budowania tożsamości regionalnej oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta i gminy – podkreśla Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk. - Funkcjonowanie takiej instytucji pozytywnie wpłynie na gromadzenie i ochronę dóbr kultury, które obecnie pozostają rozproszone w zbiorach danych placówek, stowarzyszeń i osób prywatnych.

Inicjatywa powstania Izby Pamięci Ziemi Wieleńskiej pozwoli zrealizować jeden z celów Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczej Miasta i Gminy Wieleń na lata 2015 – 2024, który jest związany z budowaniem poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców.

 

Bartosz Niezborała

Asystent Burmistrza

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz mediami

Zajęcia wakacyjne na Hali Sportowo-Widowiskowej w Wieleniu

 

Bezpieczne wakacje z Kulturą - lipiec 2020 r.