Dopasuj rozmiar czcionki

Izba Pamięci Ziemi Wieleńskiej już działa!

 Izba Pamięci Ziemi Wieleńskiej już działa!

 

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu nr 205/XiX/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. została powołana do życia Izba Pamięci Ziemi Wieleńskiej działająca w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu. Jej celem jest gromadzenie i eksponowanie pamiątek związanych z historią miasta i gminy Wieleń. 

Funkcjonowanie placówki jest jednak ściśle powiązane ze współpracą z mieszkańcami. Katalogowane i opracowywane w oparciu na najwyższe standardy z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencjonowania muzealiów zbiory izby opierać się bowiem będą na eksponatach przekazanych właśnie przez mieszkańców posiadających wartościowe i ciekawe pamiątki historyczne. Zasoby przekazane przez mieszkańców pozwolą zgromadzić spuściznę historyczną Ziemi Wieleńskiej w jednym miejscu. Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności ma szansę powstać ekspozycja, która wyraźnie zobrazuje historię naszego regionu i będzie słuzyła następnym pokoleniom. 

Pochwalmy się więc wspaniałą i bogata historią Wielenia!

 

Izba Pamięci Ziemi Wieleńskiej mieści się w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieleniu przy ul. Jana Pawała II 3 w sali nr 16 i tam przyjmowane są eksponaty w godzinach: poniedziałek – czwartek godz. 12:00 – 16:00

 

Informacja pod nr telefonu 696 834 035

 

Jarmark Bożonarodzeniowy - 08.10.2019 MGOK Wieleń

 

Konkurs na Stroik Świateczny

 

Ognisko Muzyczne