Dopasuj rozmiar czcionki

Kultura według mieszkańców naszej gminy

 Projekt rozpoczął się w lutym od diagnozy potrzeb kulturalnych. W tym celu odbyły się spotkania z mieszkańcami podczas, których szukano odpowiedzi na pytania dotyczące kultury, m. in. jakie inicjatywy powinny być realizowane w gminie,

kto powinien je organizować? Na bazierozmów opracowano dokument o nazwie „Diagnoza potrzeb i kompetencji kulturalnych mieszkańców gminy Wieleń”. Na jego podstawie, w maju został ogłoszony konkurs na inicjatywy kulturalne mieszkańców „Zmieniaj swoją wieś”. Spośród siedemnastu wniosków Społeczna Komisja Konkursowa wybrała siedem i podzieliła między laureatów pulę 22 tys. złotych. Pieniądze na ten cel Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu pozyskał z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015”. Od połowy sierpnia rozpoczęła się realizacja projektów w siedmiu miejscowościach: Rosku, Wrzeszczynie, Dębogórze, Dzierżążnie Wielkim, Kuźniczce, Zielonowie oraz w Herburtowie i Marianowie. Wszystkie zakończyły się w październiku. Ich efekty są zaskakujące i udowadniają, że rozumienie pojęcia „kultura” jest wieloznaczne, a wyobraźnia mieszkańców nie zna granic.

Pani Danuta Skowrońska z Kuźniczki nie kryje zadowolenia z realizacji swojej inicjatywy kulturalnej. A pomysł był z pozoru prosty. Zorganizowała w Folsztynie, Zielonowie i Kuźniczce warsztaty z makramy oraz kilka spotkań o tematyce malarskiej, rzeźbiarskiej, itp. Już pierwsze z nich przerosło najśmielsze oczekiwania. Do „małej Kuźniczki”, która chwali się tym, że jest „kuźnią talentów” przyjechało mnóstwo osób – tych małych i dużych - zainteresowanych tworzeniem rękodzieł. W kolejnych warsztatach frekwencja była równie wysoka. Efekty spotkań zostały pokazane podczas finałowej wystawy, która odbyła się w Kuźniczce przed domem Państwa Danuty i Andrzeja Skowrońskich. Oprócz szałowych inspiracji ze sznurka można było zobaczyć inne dzieła, m. in. obrazy i rzeźby.

„Dębogórskie rodziny” to pomysł sołtysa wsi Jacka Woźniaka, polegający na wykonaniu zdjęć grupowych rodzinom dębogórskim. W taki sposób pomysłowy „szef wsi” pragnął zjednoczyć i przekonać mieszkańców, że tworzą jedną wielką rodzinę. Udało się sfotografować około 15 rodzin. To może nie wszystkie familie w tej wsi, ale wystawa była nietypowa. Została pokazana w parku przed miejscową salą wiejską. Między drzewami wywieszono bannery z wydrukowanymi zdjęciami rodzin. Dodatkowo, bohaterowie wystawy otrzymali kalendarze na przyszły rok zezdjęciami swoich rodzin.

„Biesiadą kulturalną” zakończył się projekt o nazwie „Skosztuj kultury w gminie Wieleń”. Głównym jego założeniem było przybliżenie mieszkańcom Zielonowa oferty kulturalnej gminy. Autorzy projektu, czyli stowarzyszenie „Zielono mi” i rada sołecka wsi Zielonowo w okresie sierpień – wrzesień zorganizowali swoim mieszkańcom wyjazdy na warsztaty do pobliskich wiosek. Kilka też spotkań odbyło się na miejscu, m. in. warsztat bębniarski czy teatralny.

We Wrzeszczynie postanowiono odtworzyć historię wsi. Sporo na temat przeszłości opowiedział w wykładzie Łukasz Koza – absolwent historii UAM. Po nim inicjatorki pomysłu, czyli panie z Koła Gospodyń Wiejskich we Wrzeszczynie przy wsparciu sołtysa Mirosława Myszkowskiego zadbały o oprawę kulinarną. Zaserwowali swoim mieszkańcom potrawy z dawnych czasów, m. in. czarną polewkę czy zupę z rabarbaru. Pomysł Pań z koła gospodyń spodobał się mieszkańcom na tyle, że bardzo chętnie zaangażowali się w zbiórkę starych pamiątek i urządzeń, które niegdyś znajdowały się na wyposażeniu gospodarstw domowych. Zbiory można było zobaczyć na spotkaniu. Co istotne, formuła wydarzenia była znakomitą okazją do wspomnień mieszkańców, w szczególności tych starszych, którzy pamiętali czasy wojny, biedy. Panie z KGW zorganizowały również warsztaty z pracy w glinie i wyjazd do muzeum.

Na frekwencję podczas zajęć tanecznych nie musiała narzekać grupa nieformalna „Ka-jot-ka”. Jej młodzieżowy lider, Krystian Matusz wpadł na pomysł, aby nauczyć mieszkańców Roska tańca towarzyskiego. To był strzał w dziesiątkę! Cotygodniowe zajęcia cieszyły się sporym zainteresowaniem, w szczególności wśród osób młodych. Na koniec wszyscy pojechali do teatru muzycznego i zorganizowali pokazową dyskotekę.

Swoje inicjatywy kulturalne zrealizowały także dwie Grupy Odnowy Wsi. Pierwsza była pomysłem sołectw Herburtowo i Marianowo. Sąsiadujące ze sobą wioski zorganizowały imprezę „Herburtowo i Marianowo w przyjaźni z kulturą”, na którą to zaprosili różne grupy nieformalne. Te zaprezentowały się w występach artystycznych. Mowa o połączonych orkiestrach dętych z Wielenia i Trzcianki, klubie seniora „W kwiecie wieku” z Wielenia, kabarecie „Guleckie Gęgałki” z Gulcza czy chórze „Harmonia”. Swoją obecność zaznaczyły także stowarzyszenia sportowe: KS „Debiut” i MKS „Muszkiet” z Wielenia. Sporym wydarzeniem był turniej KGW. W konkurencjach kulinarnych, ale i sprawnościowych zmierzyło się siedem zespołów kobiecych.

      Grupa Odnowy Wsi z Dzierżążna Wielkiego zrealizowała projekt „Ocalić od zapomnienia”. Autorom zależało na odtworzeniu bogatej i niezwykle skomplikowanej historii miejscowości. Efekty zostały pokazane podczas spotkania wspomnieniowego z udziałem miejscowych. Utworzono też, tabliczki z najpiękniejszymi zabytkami wsi. Te, razem tworzą swoistego rodzaju szlak pamięci. Przez cały czas kolejne pamiątki będzie można zamieszczać na specjalnej stronie internetowej.

Marcin Kryger

koordynator projektu 

 

Poniżej prezentujemy film "Kultura według mieszkańców gminy Wieleń", który jest podsumowaniem projektu "Kultura gminy Wieleń silna aktywnością swoich mieszkańców" dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015". 

 

Festyn Rodzinny w Dzierżążnie Wielkim 21.06.2019 r.

Noc Świętojańska 22.06.2019

 

Otwarcie Boiska "My Gulcz Arena" 23.06.2019

 

Koncert Opreretki 18.06.2019

 

Gminny Konkurs Plastyczny "NOTECKI SKRZAT"