Dopasuj rozmiar czcionki

Marianowo i Herburtowo w Przyjaźni z Kulturą - "Panie Dulskie" i ostatni akcent projektu!

 Warto przypomnieć, że w Marianowie, 6 września 2015 roku odbył się turniej, w którym nagrodą dla najlepszych kół gospodyń i grup odnowy wsi był wyjazd do kina.  Rozstrzygnięto wówczas także konkurs na najsmaczniejsze ciasto domowe. W klasyfikacji generalnej turnieju I miejsce zajęła Grupa Odnowy Wsi Zielonowo z sołtys Barbarą Jabłońską, II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich we Wrzeszczynie z przewodniczącą Mariolą Myszkowską oraz szefową reprezentacji Eugenią Krystek oraz III miejsce - Grupa Odnowy Wsi Kuźniczka z szefową drużyny Danutą Skowrońską. 

Prawie pełen autokar wspaniałych osób aktywnych społecznie wyruszył 3 października br. do Piły na kino polskie. W czasie podróży starano się wcielać w życie hasło przewodnie projektu „Marianowo i Herburtowo w Przyjaźni z Kulturą” i dlatego nie brakowało wspólnych przyśpiewek, szczególnie o pięknym życiu seniora. Do wspólnego śpiewania zachęcały panie z klubu seniora „W kwiecie wieku” oraz chóru „Harmonia". Członkowie zespołów zadbali, by uczestnicy blisko 50- osobowej grupy, biorącej udział w kończącym projekt wyjeździe, byli zaopatrzeni w teksty piosenek. Widać było, że panie i panowie, starsze osoby i młodsze-  wszyscy razem wspaniale się rozumieją jeśli chodzi o kulturę. Liderką oraz główną organizatorką wyjazdu była z ramienia sołectwa wsi Marianowo- Donata Widman, która czuwała nad wszystkim i dbała o to, aby wyjazd był udany i miło wspominany. Donata Widman od niedawna jest również szefową połączonych kół, które ostatecznie przyjęło nazwę Koło Gospodyń Wiejskich Marianowo- Herburtowo. W wyjeździe uczestniczyli również sołtysi wsi Zielonowo i Herburtowo. W pilskim kinie „Helios” uczestnicy wyjazdu obejrzeli polską komedię obyczajową „Panie Dulskie.” Film w znakomitej obsadzie m.in.: Krystyna Janda, Katarzyna Figura, Maja Ostaszewska, Sonia Bohosiewicz, Katarzyna Herman, Olgierd Łukaszewicz i Mateusz Kościukiewicz, stanowi ekranizację powieści oraz jej kontynuację w nowatorskim ujęciu. Uczestnicy projektu mają już kolejne plany na dalsze wcielanie w życie hasła przewodniego projektu- przyjaźń z kulturą, w tym wspólne wyjazdy. Planuje się m.in. wyjazd do kina „Światowid” w Czarnkowie. Pomysłów na kolejne inicjatywy nie brakuje, tylko cały czas widać potrzebę szukania zewnętrznych źródeł dofinansowania tego typu inicjatyw.    

Projekt pod nazwą „Marianowo i Herburtowo w Przyjaźni z Kulturą” zrealizowany został za pośrednictwem Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu, który uzyskał dofinansowanie ze środków programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015. Podkreślić należy, że projekt „Marianowo i Herburtowo w Przyjaźni z Kulturą” zrealizowany został na bazie silnego partnerstwa, które utworzyli: Sołectwo Marianowo, Grupa Odnowy Wsi Marianowo, Sołectwo Herburtowo, Koło Gospodyń Wiejskich w Marianowie, Klub Seniora „W Kwiecie Wieku” w Wieleniu, Chór „Harmonia” Wieleń, Wspólnota Parafialna pw. Św. Rocha w Wieleniu, Koło Niezależnych Twórców Ziemi Wieleńskiej, Sołectwo Kuźniczka, Orkiestra Dęta działająca przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wieleniu, Klub Sportowy „Debiut” w Wieleniu, Międzyszkolny Klub Sportowy „Muszkiet” w Wieleniu.  

 

Hanna Forbrich

Kierownik Referatu Współpracy ze Społeczeństwem

UM Wieleń 

 

Festyn Rodzinny w Dzierżążnie Wielkim 21.06.2019 r.

Noc Świętojańska 22.06.2019

 

Otwarcie Boiska "My Gulcz Arena" 23.06.2019

 

Koncert Opreretki 18.06.2019

 

Gminny Konkurs Plastyczny "NOTECKI SKRZAT"